Zdrowie

Karta charakterystyki – główne informacje

Kompleksowe świadczenia jakie dotyczą substancji chemicznych realizuje przedsiębiorstwo eDC dla przedsiębiorców z licznych dziedzin. Zespół specjalistów z długoletnim doświadczeniem nie ma kłopotu na równi z udzieleniem specjalistycznych rad, jak i z opracowaniem dokumentów takich jak na przykład karta charakterystyki lub etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest bardzo często opracowany dla klientów.

Może on być zrobiony w języku polskim lub w innym języku europejskim. Karta charakterystyki obejmuje informacje o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu oraz transporcie substancji i mieszanin wliczających się do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa stwarza określony produkt.

Dokument potrzebny jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje eksperci poinformują osoby, które kierują się do przedsiębiorstwa. W firmie opracowane są także inne dokumenty, takie jak: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR oraz dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można również decydować się na usługę analizy oraz identyfikowania chemicznego. W rezultacie właściciele firmy będą zorientowani, czy na terenie własnego zakładu wytwarzają wszystko zgodnie z planem. Kiedy ktoś chciałby korzystać z opracowania i wdrażania znaczących dla danej działalności reguł postępowania, to również specjaliści mu w tym mogą pomóc. W zakresie takiej usługi zostaną analizowane i poddawane korekcie dokumenty firmowe. Odbędą się również audyty sprawdzające prosperowanie przedsiębiorstwa.

Specjaliści z eDC mogą także przeszkolić pracowników na każdym szczeblu. Jeśli ktoś chciałby korzystać z dłuższej współpracy, to również ma taką opcję. Klienci, jacy chcą współpracować z marką mogą zdecydować się na zrobienie użytku z jednej usługi bądź od razu wybrać komplet, jeśli tylko będzie odpowiadać to zakresowi ich działalności. Wówczas mają gwarancję, że wszystkim będą zajmować się eksperci.